Nej?

Nej tak til fosterdiagnostik

Stine Jørgensen, 25 år

Sygeplejestuderende
på Rigshospitalets sygeplejeskole

“Vi hele tiden været af den mening, at der laves alt for mange unødvendige indgreb
til skade for både fostre og forældre. Vi synes, det er vigtigt at være ydmyg
over for naturens gang og så hellere indrette sin tilværelse efter de børn, man
får, end at tro, man kan skabe præcis de ønskebørn, man vil have ved brug af
prænatal diagnostik og andre “videnskabelige/højteknologiske” metoder, som
måske vil kunne sortere naturens største fejl fra”