Hvad er etik?

Etikkens rødder
Det er meget vanskeligt, hvis ikke umuligt, at give en endelig definition af begrebet etik. Det kan imidlertid være frugtbart at følge nogle af begrebets rødder tilbage i historien for derigennem at få et bedre greb om etikkens egenart. Begrebet etik går historisk tilbage til det græske ethos, som bl.a. betyder sædvane eller blot det vanemæssige. Vores sædvaner er de vaner, som er blevet sædeliggjort, dvs. blevet en del af vores karakter og personlighed. Handler vi etisk handler vi derfor sædvanen tro. Ordet sædelighed er stort set forsvundet fra det danske sprog i dag. Dog finder vi stadig ord som sædvanligvis og sædelighedsforbryder osv. Vi taler endog om et sæde, som noget hviler på. Etikken er de sæder mine handlinger hviler på. Ethos betyder også bolig eller det sædvanlige bosted, hvilket er handlingernes hjemsted eller et personligt afsæt eller hvilested.