Det Etiske Råd

Det etiske råd blev dannet den 1. januar 1987 i forbindelse med et spørgsmål om kunstig befrugtning for at rådgive Folketinget og sundhedsmyndigheder i etiske spørgsmål. Derudover skal Det Etiske Råd skabe debat om bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer.

Der er 17 ulønnede medlemmer af Rådet, som er udpeget på grund af deres interesse for etiske spørgsmål.

Ni medlemmer udpeges af et særligt udvalg i Folketinget, Udvalget vedrørende Det Etiske Råd, mens fire medlemmer udpeges af indenrigs- og sundhedsministeren, et medlem af miljøministeren, et medlem af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, et medlem af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og et medlem udpeges af økonomi- og erhvervsministeren.

Ved udpegningen af medlemmerne skal det sikres, at såvel lægefolk som fagfolk er repræsenteret i Rådet, og at der i Rådet kun er én mere af det ene køn end af det andet. Fagfolk behøver i denne sammenhæng ikke have det mindste med etikkere, filosoffer eller lignende som har belæg for at træffe etiske afgørelser, men derimod læger, sygeplejerske, teologer, etc. Den åbenlyse konflikt der må komme ud af dette miks er i og for sig ligegyldig, da Rådet ikke er bestemt til at træffe afgørelser, men blot at vejlede Folketinget. Konsekvensen af dette er at Rådet ingen reel betydning har, da Folketinget kan vælge at lytte til én af deres mange konklusioner inden for det samme emne eller lade være.

Formanden for Det Etiske Råd udnævnes af indenrigs- og sundhedsministeren efter indstilling fra det nævnte folketingsudvalg.


Medlemmer

Rådets medlemmer pr. 12. januar 2011:

Lillian Bondo – Jordemoder, MPA – formand for Jordemoderforeningen

Jacob Birkler – Formand, Cand.mag., ph.d. – lektor, underviser

Niels Jørgen Cappelørn – Dr.theol.h.c. – professor

Jørgen Carlsen – Mag.art. – forstander

Gunna Christiansen – Dr.med. – professor

Mickey Gjerris – Cand.theol., ph.d. – lektor

Søren Peter Hansen – Cand.theol., MPA – provst

Lotte Hvas – Dr.med. – praktiserende læge

Rikke Bagger Jørgensen – Ph.d. – seniorforsker

Lene Kattrup – Cand.med.vet. – dyrlæge

Ester Larsen – Næstformand, Cand.phil. – tidl. sundhedsminister

Anne-Marie Mai – Lic.phil. et mag.art. – professor

Edith Mark – Ph.d., cand.cur., postdoc i klinisk sygepleje – forsker

Peder Mouritsen – Gårdejer

Jørgen E. Olesen – Cand.scient. – forskningsprofessor

Thomas Ploug – Ph.d. – lektor

Christina Wilson – Cand.phil., kunsthistoriker – galleriejer