Hvem skal bestemme hvor grænsen går indenfor abort og fosterdiagnostik?

Det Etiske råd blev oprettet i 1987, da man i 1984 fik det første danske reagensglasbarn. Det vakte til stor debat om det var etisk rigtig at kunne designe sit eget barn. Det Etiske Råd har til opgave at diskuterer bioteknologi, der berører menneskers liv, vores natur, miljø og fødevarer. Rådet arbejder også med alle etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet.

I det Etiske Råd diskuterer de i øjeblikket, om hvilke konsekvenser det vil have i fremtiden, at forskerne forbedre sderes teknikker inden for fosterdiagnostik. Om hvor meget de skal have lov til at forske i det, eller have lov til at afsløre på scanningsbillederne, og hvornår det er etisk rigtig at få en abort.

Forud for beslutningen om abort kan der ligge mange overvejelser for og imod. Det kan være svært og kompliceret, og der kan være forskellige årsager til, at parret ønsker at få en abort. Det er op til parret at træffe beslutningen om en abort, Hvis du overvejer at få foretaget abort, har du mulighed for at få en støttesamtale, før du træffer dit valg. Her vil en læge hjælpe dig med at træffe din beslutning. Under støttesamtalen vil du have mulighed for at tale om dine overvejelser i forbindelse med gennemførelse af graviditet eller valg af provokeret abort. Samtalen kan blandt andet handle om de psykiske og sociale konsekvenser ved abort eller barn. Det det er ene og alene parret der træffer den endelige afgørelse.

Der er selvfølgelig mange grunde til parret kan ønske en abort.
ud fra fostrets synspunkt kan man sige at abort, er beviset på, det ikke er ønsket pga, dens manglende egenskaber. I sådan et tilfælde kan man snakke om, om det er etisk rigtig at man på det grundlag, har ret til at taget barnets liv.